Doelgroepen > Diabetespatiënten

In theorie kan iedereen met een voetklacht bij de podoloog terecht. Indien de oplossing niet binnen ons behandelingsdomein ligt, sturen wij u graag door naar andere (para-)medici die door hun deskundigheid u wel verder kunnen helpen.

Gezien het verhoogde risico op voetproblemen wordt bij diabetespatiënten een jaarlijkse screening aangeraden. Hiervoor bepaalt de huisarts jaarlijks, aan de hand van enkele criteria, de risicoklasse. Afhankelijk van het risico dat uw voeten lopen, kan er 1 of 2 keer per kalenderjaar een RIZIV –tussenkomst voorzien worden.

De podologische behandeling omvat onder meer:

  • Het opsporen van neuropathie met monofilament.
  • Het voelen van vaatpulsaties, het controleren van de beharing.
  • Het nagaan van orthopedische misvormingen, hierbij bestaan 2 categorieën:
    1. licht: prominente metatarsaal koppen met minimale eelten en/of soepele hamer- of klauwtenen en/of bepekte hallux valgus (<30°)
    2. zwaar: ernstiger orthopedische afwijkingen

De verschillende risicoklasses zijn:

  0 1 2a 2b 3
Neuropathie neen ja ja ja  
Orthopedische misvormingen neen neen licht zwaar charcot
Vaatlijden neen neen neen neen ja
Vroegere voetwonde of amputatie neen neen neen neen ja
Risico licht matig hoog zeer hoog extreem hoog

Deze vindt u in uw diabetespas terug.

Sinds maart 2003 is er 2-jaarlijkse terugbetaling voor diabetespatiënten met risicoklasse 2b en 3. Er wordt dan 2 keer per kalenderjaar een getuigschrift uitgeschreven door de podoloog.

Sinds september 2009 is er terugbetaling voor patiënten die deelnemen aan het ZORGTRAJECT en worden de indicaties voor podologie verstrekkingen verrruimd tot alle risicogroepen (groep 1 tot 3)

Wanneer u als diabetespatiënt wil genieten van de terugbetaling moet u beschikken over een geldig en correct voorschrift van de arts, arts-specialist. Op het voorschrift moet de risicoklasse vermeld staan.